กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

1 0

                 วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๓๓๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.อ.วรวิช  หิรัญสุข  ผบ.กรม สน.พล.นย./ ผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร. โดย นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ รอง ผบ.นย./ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร. โดย นย. และคณะ  ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง การบริหารจัดการ และแผนดำเนินงานต่างๆ  ณ ศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

2 0

3 0

4 0

6 0

7 0

8 09 0

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png