กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01 0

           วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.วรวิช หิรัญสุข ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ขวัญชัย ขำสม ผบ.พล.นย. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยและฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของ กรม สน.ฯ เนื่องในโอกาสที่ ผบ.พล.นย. รับตำแหน่งใหม่ ณ บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png