กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

1 0

            วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.ท.อภิชา  ปล้องอ่อน ผบ.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. เป็นผู้แทน นย. และหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๙ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบางเสร่ ม.๔ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

07

                    วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ กรม สน.พล.นย. จัดกำลังพล ๑๑ นาย จัดกิจกรรมอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยดำเนินการ ทำความสะอาดห้องน้ำและปรนนิบัติบริเวณรอบอุโบสภ  ณ สำนักปฏิบัติตธรรมเขาพลอย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

 

1 0

                 วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๓๓๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.อ.วรวิช  หิรัญสุข  ผบ.กรม สน.พล.นย./ ผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร. โดย นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ รอง ผบ.นย./ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร. โดย นย. และคณะ  ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง การบริหารจัดการ และแผนดำเนินงานต่างๆ  ณ ศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

2 0

3 0

4 0

6 0

7 0

8 09 0

01 0

                          วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.วรวิช หิรัญสุข ผบ.กรม สน.พล.นย. พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สนามข้าง บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

01 0

           วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.วรวิช หิรัญสุข ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ขวัญชัย ขำสม ผบ.พล.นย. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยและฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของ กรม สน.ฯ เนื่องในโอกาสที่ ผบ.พล.นย. รับตำแหน่งใหม่ ณ บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02 0

03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png