กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

1 0

            วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.ท.อภิชา  ปล้องอ่อน ผบ.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. เป็นผู้แทน นย. และหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๙ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบางเสร่ ม.๔ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png