กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                                  วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.วรวิช หิรัญสุข ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานมอบของขวัญและให้โอวาทแก่กำลังพลในสังกัด กรม สน.ฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ หน้า บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

07

08

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png