กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

IMG 4033 0

                  วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๗ เวลา ๐๘๐๐ น.อ.วรวิช หิรัญสุข ผบ.กรม สน.พล.นย. รับแถวตรวจยอดบัญชีพลและอ่านคำกล่าว สดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามหน้า บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

IMG 4040 0

IMG 4052 0

IMG 4061 0

01

                                  วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.วรวิช หิรัญสุข ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานมอบของขวัญและให้โอวาทแก่กำลังพลในสังกัด กรม สน.ฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ หน้า บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

07

08

01

                         วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๖ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.วรวิช หิรัญสุข ผบ.กรม สน.พล.นย. พร้อมด้วย ผบ.นขต.กรม สน.ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรและขอพรู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยมี พล.ร.ต.ขวัญชัย ขำสม ผบ.พล.นย. เป็นประธาน ณ ศาสนสถาน พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

06

07

08

09

10

01

                                     วันที่ ๒๗ธ.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ กรม สน.พล.นย. จัดกำลังพล จำนวน ๒๕ นาย ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ,เคลื่อนย้ายสิ่งของ และอุปกรณ์การเรียน ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (๒๘ ธ.ค.๖๖) ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

                    

                                    วันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๖ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.วรวิช หิรัญสุข ผบ.กรม สน.พล.นย. พร้อมด้วย ผบ.นขต.กรม สน.ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ ศาสนสถาน นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

07

08

09

10

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png