กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                         วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๖ เวลา ๐๗๐๐ น.อ.วรวิช หิรัญสุข ผบ.กรม สน.พล.นย. พร้อมด้วย ผบ.นขต.กรม สน.ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรและขอพรู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยมี พล.ร.ต.ขวัญชัย ขำสม ผบ.พล.นย. เป็นประธาน ณ ศาสนสถาน พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

06

07

08

09

10

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png