Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

สำนักงานการกระสุนกองพล

น.ต.มานจ

นาวาตรีมานิจ  หลำทิม
นายทหารการกระสุนกองพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG 1959

เรือตรีสมชาย  ดาราวรรณ์
นายทหารส่งกำลังกระสุน กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 พ.จ.อ.ทวนาม ท.01  พ.จ.ท.ชยรตน  

          พันจ่าเอกทวีนาม  แท่นนิล           พันจ่าโทชัยรัตน์  ดำรงค์เดช          
                          พันจ่าการกระสุน กรมสนับสนุน     ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานการกระสุนกองพล กรมสนับสนุน            
      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน         กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
        จ.อ.เอก    
จ่าเอกเอกศักดิ์  วรรณถาวรเทวี
จ่าการกระสุน กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png