อบรมภาษาอังกฤษ (การพูด การฟัง และทำข้อสอบ)
เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๐ กรม.สน.พล.นย. จัดการอบรมภาษาอังกฤษ (การพูด การฟัง และทำข้อสอบ)
ให้กับกำลังพลในสังกัดสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง ในทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ โดยมี น.ท.หญิง สุพัตรา มีแทน
จาก รร.ชุมพลทหารเรือ เป็นครูวิทยากร ณ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ กอง นทน.กปค.รร.ศฝ.นย.
IMG_9720
IMG_9722
IMG_9729
IMG_9731
IMG_9742
IMG_9745
IMG_9746
IMG_9748
IMG_9749
IMG_9750
IMG_9751
IMG_9754
Generated by iWebAlbum
loading