weblink marinesH2

IMAGE น.อ.ทวี วงศ์วาน ผบ.กรม สน.พล.นย. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
                       เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๑ น.อ.ทวี  วงศ์วาน ผบ.กรม สน.พล.นย. ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหาเจษฎาราชเจ้า) ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า Read More...
IMAGE น.อ.ทวี วงษ์วาน ผบ.กรม สน.ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเบื้องสูงของ ร้อย.สนยบ.ฯ
 เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๑๐๐ น.อ.ทวี  วงษ์วาน ผบ.กรม สน.ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเบื้องสูงของ ร้อย.สนยบ.ฯ ณ สนามฝึก หมายเลข ๑๕ (หาดยาว) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี Read More...
IMAGE ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงของ พัน.ซบร.ฯ ประจำปี งป.๖๑
                       เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๑  เวลา ๑๐๐๐ น.อ.ทวี  วงศ์วาน ผบ.กรม สน.พล.นย. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงของ พัน.ซบร.ฯ ประจำปี งป.๖๑ ณ พื้นที่สนามฝึกหมายเลข ๘ (พัน.ลว.ฯ) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี Read More...
IMAGE กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐
                         เมื่อ ๕ มี.ค.๖๑ น.อ.พจน์รัฐ  พ่วงรักษ์ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๓ ณ  สนามหน้า บก.กรม สน.พล.นย. Read More...
IMAGE หลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงของ พัน.ขส.ฯ ประจำปี งป.๖๑
         เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๑  เวลา ๑๐๐๐ น.อ.ทวี  วงศ์วาน ผบ.กรม สน.พล.นย. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงของ พัน.ขส.ฯ ประจำปี งป.๖๑ ณ พื้นที่สนามฝึก ทร. หมายเลข ๑๕ (หาดยาวแสมสาร) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี Read More...
IMAGE ทดสอบร่างกายและตรวจวินัยข้าราชการ กรม สน.พล.นย.
       เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ รอง เสธ.นย.และคณะฯ ทำการทดสอบร่างกายและตรวจวินัยข้าราชการ กรม สน.พล.นย. ณ สนามหน้า บก.กรม สน.ฯ Read More...
IMAGE รับตรวจจากจเร
               เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๘๓๐  พล.ร.ต.เคารพ  แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ กรม สน.พล.นย. โดย มี น.อ.ทวี  วงศ์วาน ผบ.กรม สน.ฯ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจ แบบพิเศษ ตามสาขาต่างๆ และวินัยส่วนบุคคลที่ บก. กรม สน.พล.นย. ผลการตรวจอยู่ในระดับ ดี คะแนน ร้อยละ ๘๗.๘๑ Read More...
IMAGE เลี้ยงทหารปลด
           เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑ น.อ.ทวี  วงศ์วาน  ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ปลดประจำการทหาร ผลัดที่ ๔/๕๘  ณ สโมสร กรม สน.พล.นย. Read More...
IMAGE พล.ร.ต.รณรงค์ สิทธินันทน์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพลแตรสัญญาณ
           เมื่อ ๓๐ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘๔๕ พล.ร.ต.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.ศฝ.นย. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพลแตรสัญญาณ รุ่นที่ ๑/๖๑ ณ ห้องเรียนอาคาร ร้อย.บก.กรม สน.ฯ Read More...
IMAGE น.อ.ทวี วงศ์วาน ตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติ ในการฝึก สนช.ฯ
                เมื่อ ๒๔ม.ค.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.ทวี  วงศ์วาน  ผบ.กรม สน.ฯ ตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติ ในการฝึก สนช.ฯ พร้อมทั้งมอบอาหารพิเศษให้กับกำลังพล ณ สนามฝึกหมายเลข๑๖   บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี Read More...
IMAGE น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนรับปลดเป็นทหารกองหนุน
                 เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๑.๓๐  น.อ.พจน์รัฐ  พ่วงรักษ์ รอง ผบ.กรม สน.ฯ ผู้แทน ผบ.กรม สน.ฯ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนรับปลดเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๔ รุ่นปี ๒๕๕๘ และ ผลัดที่ ๔ รุ่นปี ๒๕๕๙ ลดสิทธิ์ พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ พลทหารที่สังกัด นขต.กรม สน.ฯ  ณ  ห้องเรียนอาคาร  ร้อย.บก.กรม สน.ฯ Read More...
IMAGE น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก พัน.พ.ฯ
              เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๑ น.อ.พจน์รัฐ  พ่วงรักษ์ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย.และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก พัน.พ.ฯ  การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี งป.๖๑ โดยมี น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย., น.ต.ธาดา โพสาโพชน์  ผู้อำนวยการฝึกฯ ,น.ต.วีระ มโนหาญ รอง ผอ.หน่วยฝึกฯและหน่วยฝึกให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป... Read More...
IMAGE น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามทหารใหม่
                 เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.วรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ  รอง ผบ.กรม สน.ฯ(๑)ผู้แทน ผบ.กรม สน.ฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามทหารใหม่ กรม สน.ฯ ผลัดที่ ๒ รุ่นปี๒๕๖๐ โดย มี น.ต.ประชา  ก้อนทอง ผบ.ร้อย.บก.กรม สน.ฯให้การต้อนรับ  ณ  สนามฝึกเนินศิริขวัญ(ข้างพัน.ลว.ฯ) Read More...
IMAGE ผบ.กรม สน.ฯ รับแถวตรวจยอดบัญชีพล
                      เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.ทวี  วงศ์วาน  ผบ.กรม สน.ฯ รับแถวตรวจยอดบัญชีพล และอ่านคำกล่าวในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือของ ผบ.ทร. ณ ลานซ่อมบำรุง กองร้อยสนับสนุน กองพันซ่อมบำรุง Read More...
IMAGE ผช.ผบ.ทร. และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
                          เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๐ พล.ร.อ.นวพล  ดำรงพงศ์ ผช.ผบ.ทร. และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยมี น.อ.ทวี  วงศ์วาน ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ Read More...
IMAGE ผบ.นย.ปลูกต้นไม้
                 เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๐  พล.ร.ท.รัตนะ   วงษาโรจน์   ผบ.นย. กรุณาให้เกียรปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ สนามหญ้าหน้า บก.กรม สน.พล.นย. โดยมี น.อ.ทวี  วงศ์วาน  ผบ.กรม สน.พล.นย. และฝ่ายอำนวยการให้การต้อนรับ Read More...
IMAGE พิธีปิดการอบรมทหารกองประจำการ
                 เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ น.อ.ทวี  วงศ์วาน ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนรับปลดเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๓ รุ่นปี ๒๕๕๘ และผลัดที่ ๓ รุ่นปี ๒๕๕๙ ลดสิทธิ์ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. Read More...
IMAGE รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.กรม
         เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๐   น.อ.จรงศักดิ์  แย้มบาน  ผบ.กรม สน.พล.นย. (ท่านเก่า)   ทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กรม สน.พล.นย.  ให้กับ   น.อ.ทวี  วงศ์วาน  ผบ.กรม สน.พล.นย. (ท่านใหม่)  ณ บก.กรม สน.พล.นย.  Read More...
IMAGE น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
              เมื่อ ๑๑ ก.ย.๖๐ น.อ.จรงศักดิ์  แย้มบาน ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ว่าที่ ร.ท.ชัยชาญ  รัตนะนาม  ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ Read More...
IMAGE สวดพระอภิธรรมศพ ว่าที่ ร.ท.ชัยชาญ รัตนะนาม
               เมื่อ ๐๗๑๙๓๐ ก.ย.๖๐ กรม สน.พล.นย. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.ฯ ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ว่าที่ ร.ท.ชัยชาญ  รัตนะนาม สังกัด พัน.พ.กรม สน.ฯ  ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเลือดออกในสมอง ณ ณาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ ศาลา ๓  Read More...

หน่วยข้ึนตรง

001002003004005006

กิจการในความรับผิดชอบ

ศนยดแลสนขจรจดกจการขยะกจการนำแขง

 

051932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
71
293
51025
2151
2997
51932
Your IP: 54.196.110.222
2018-05-23 14:37