บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
เมื่อ ๑๗๑๙๐๐ ส.ค.๖๐ กรม สน.พล.นย. เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี น.อ.จงกล หอมจันทร์ รอง ผบ.กรม
สน.พล.นย. ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธี ฝอ./ฝ่ายกิจการพิเศษ บก.กรม สน.ฯ นขต.กรม สน.ฯ
และครอบครัวร่วมพิธีฯ ณ พุทธสถาน พล.นย. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
IMG_1983
IMG_1987
IMG_1989
IMG_1997
IMG_2000
IMG_2001
IMG_2017
IMG_2040
IMG_2045
IMG_2047
IMG_2049
IMG_2057
IMG_2061
IMG_2065
IMG_2067
Generated by iWebAlbum
loading