บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวาย
เมื่อ ๒๙๑๙๐๐ มิ.ย.๖๐ กรม สน.พล.นย. เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี น.อ.จงกล หอมจันทร์ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.
ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธี ฝอ./ฝ่ายกิจการพิเศษ บก.กรม สน.ฯ นขต.กรม สน.ฯ และครอบครัว
ร่วมพิธีฯ ณ พุทธสถาน พล.นย. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
IMG_0153
IMG_0154
IMG_0157
IMG_0158
IMG_0166
IMG_0172
IMG_0174
IMG_0177
IMG_0184
IMG_0188
IMG_0196
IMG_0200
IMG_0202
IMG_0204
IMG_0211
IMG_0215
IMG_0217
Generated by iWebAlbum
loading