Web Master กรม สน.พล.นย. ค่าย กรมหลวงชุมพร ฯ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180
โทร 038-308739 ต่อ 61473   marines2224@gmail.com


Website counter
กลยุทธกลศึก            ลึกล้ำปานใด            หากขาดปัจจัย            ไร้ฤทธิ์  
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
งานรับหนังสือ กรม.สน.พล.นย.
จำนวนผู้เข้าชม

เมื่อ ๓ - ๒๘ มี.ค.๕๗ สกสพ.กรม สน.ฯ ร่วมกับ จนท.สพ.ทร.
ตรวจสภาพอมภัณฑ์ฯ ของหน่วย กปช.จต. พื้นที่ จ.จันทบุรีและตราด
ตามแผนปฏิบัติงาน งป.๕๗
  

อ่านต่อ>>

เมื่อ ๓๐ ม.ค.๕๗ น.อ.จรงค์ศักดิ์  แย้มบาน  รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณแก่พลทหาร รุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๔ และรุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๔ (ลดสิทธิ์) ที่จะครบปลดเป็นกองหนุน ในวันที่ ๑ ก.พ.๕๗ ตลอดเวลาที่รับราชการได้ตั้งใจรับใช้ประเทศชาติด้วยความเสียสละ อดทน เป็นผลดีต่อทางราชการ เพื่อตอบแทนคุณงามความดี  ณ  อาคาร ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อ่านต่อ>>>

เมื่อห้วงเดือน ม.ค.57  สำนักงานการกระสุนกองพล (สกสพ.) กรม สน.พล.นย. ได้ดำเนินการตรวจกระสุนอัตรามูลฐานของ นขต.พล.นย. ในพื้นที่ จว.นราธิวาส ได้แก่ ร้อย.บก.กรม ร.3 พล.นย., พัน.ร.9 รอ. กรม ร.3 พล.นย. และพัน.ปบค.ที่ 2 กรม ป.พล.นย., พื้นที่ จว.ระยอง ได้แก่ พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย., พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. และพัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย., พื้นที่ จว. จันทบุรีได้แก่ พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย.

อ่านต่อ>>>
  ***  กำหนดการสอบจ่าเป็นพันจ่า   / 31 มี.ค.57

  ***  กำหนดการสอบพันจ่าเป็นนายทหาร   / 31 มี.ค.57

  ***  กำหนดการสอบเรือโทเป็นเรือเอก   / 31 มี.ค.57

  ***  พร.สอบเลื่อนฐานะประทวน   / 31 มี.ค.57

  ***  แต่งเครื่องแบบ 2 และ 4 เดือน เม.ย.57   / 31 มี.ค.57

  ***  สมาคมภริยา ทร.จัดอบรมภาษาอังกฤษ   / 31 มี.ค.57
 
  ***  การอบรมศิลธรรมประจำเดือน เม.ย.57  /21 มี.ค.57

  ***  ทุนสมาคมภริยาทหารเรือ  / 27 ก.พ.57

  ***  ทุนกรมหลวงชุมพร  /  27 ก.พ.57

  ***  การตรวจทดสอบร่างกายของกำลังพล นย.  / 27 ก.พ.57

  ***  ขอเชิญร่วมฟังธรรมและถวายข้าวสารอาหารแห้ง พระอุดมประชาทร วัดพระบาทน้ำพุ    / 18 ก.พ.57

  ***  ประกาศ สอ.นย.เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต     / 13 ก.พ.57

  ***  แจ้งขอกำหนดการรับสมัครทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษา     / 13 ก.พ.57

  ***  การลาอุปสมบทประจำปี งป.57     / 11 ก.พ.57

 
ขออภัย กำลังปรับปรุง

เมื่อ 7 ก.พ.57  น.อ. ไชยวัฒน์  ม่วงน้อย รอง ผบ.พล.นย. ผู้แทน ผบ.พล.นย.ตรวจเยี่ยมการฝึกกองสนับสนุนทางการช่วยรบของ กรม สน.พล.นย. โดยมี น.อ.สุรพงษ์ พรหมแพทย์ ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกหมายเลข ๑๕ หาดยาวแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

อ่านต่อ>>>

เมื่อ 4 มี.ค.57  น.อ.สุรพงษ์  พรหมแพทย์  ผบ.กรม สน.พล.นย.  ให้การต้อนรับ นทน.หลักสูตร ป.บัณฑิตฯ นย. รุ่นที่ 8 จำนวน 6 นาย ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพพรรคนาวิกโยธิน ดูงาน ฟังการบรรยายสรุปและชมการสาธิตของ กรม สน.พล.นย. ณ บริเวณ บก.กรม สน.พล.นย.  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


อ่านต่อ>>>