Web Master @ กรม สน.พล.นย. ค่าย กรมหลวงชุมพร ฯ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180
โทร 038-308739 ต่อ 61473 sup61473@gmail.com


Website counter
จำนวนผู้เข้าชม

เว็บไซต์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
www.marines.navy.mi.th
เว็บไซต์กองพลนาวิกโยธิน
www.marines.navy.mi.th/thaimardiv/
ผบ.พล.นย.ตรวจเยี่ยมการฝึกการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง NEO/TJNO-Cobra Gold 2015

อ่านต่อ>>>
ผบ.พล.นย.ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. ประจำปี งป.58

อ่านต่อ>>>
รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 3

อ่านต่อ>>>
ผบ.พล.นย.ตรวจการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงของ พัน.พ.และร้อย.สนยบ.กรม สน.พล.นย.

อ่านต่อ>>>
รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.เยี่ยมเยือนครอบครัวข้าราชการในสังกัด

อ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

อ่านต่อ>>>
ภาพกิจกรรม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ประจำเดือน มี.ค.58

อ่านต่อ>>>
การตรวจวินัย และทดสอบร่างกายของข้าราชการ กรม สน.พล.นย.

อ่านต่อ>>>