Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01น.อ.สยาม ลายสาร 

น.อ.สยาม  ลายสาร

ผู้บังคับการกรมสนับสนุน

๑ ต.ค.๖๓ - ถึงปัจจุบัน

02น.อ.ประดิษฐ บางจั่น  

น.อ.ประดิษฐ  บางจั่น
รอง ผู้บังคับการกรมสนับสนุน (๑)

03 น.อ.แทน ทองรับแก้ว

 

น.อ.แทน  ทองรับแก้ว
รอง ผู้บังคับการกรมสนับสนุน (๒)

 

ศนยรวบรวมขอมลราชการ
 mail navy
ศนยอำนวยการทองเทยว
เบอรโทร นย 

01

                               เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๒ ระหว่างเวลา ๐๖๑๕ – ๐๙๐๐ น.อ.พลกิต  สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย.  น.อ.ศุภชัย พื้นพรม รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒)  น.ท.มนตรี  ศรีมาน นกบ.กรม สน.พล.นย.  น.ท.วีรยุทธ  พันธ์ฉลาด ผบ.พัน.  ซบร.กรม สน.พล.นย. เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์  สิทธินันทน์ ผบ.นย. เป็นประธานฯ ณ ศาสนสถาน นย. เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

02

03

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

เมษายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

หน่วยขึ้นตรง

001002003004005006

กิจการในความรับผิดชอบ

010203

ทหารนาวิกโยธิน

ฟังเพลง

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png