กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

          วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย.ร่วมให้การต้อนรับ น.อ.นิพัธน์ สุดใจ รอง ผบ.พล.นย.และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงของ พัน พ.กรม สน.พล.นย. ประจำปี งป.๖๕ ณ วัดเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

02

03

04

05

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png