กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

IMG 1818

                   วันที่ ๖ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กรม สน.พล.นย.ร่วมสนธิกำลังเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดงานเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๙๙ ปี วันอาภากร เพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติในการจัดงาน โดยมี น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน รอง ผบ.พล.นย. เป็นประธาน ณ สนามหน้า บก.กรม สน.พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

IMG 1811

IMG 1820

IMG 1836

IMG 1849

IMG 1850

IMG 1897

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png