Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01น.อ.สยาม ลายสาร 

น.อ.สยาม  ลายสาร

ผู้บังคับการกรมสนับสนุน

๑ ต.ค.๖๓ - ถึงปัจจุบัน

02น.อ.ประดิษฐ บางจั่น  

น.อ.ประดิษฐ  บางจั่น
รอง ผู้บังคับการกรมสนับสนุน (๑)

03 น.อ.แทน ทองรับแก้ว

 

น.อ.แทน  ทองรับแก้ว
รอง ผู้บังคับการกรมสนับสนุน (๒)

 

ศนยรวบรวมขอมลราชการ
 mail navy
ศนยอำนวยการทองเทยว
เบอรโทร นย 

01

               ๒๑ ก.พ.63 กำลังพล กรม สน.พล.นย. รับการตรวจจาก คณะกรรมการตรวจวินัยข้าราชการ และทดสอบร่างกาย

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15

0

                        วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒) เป็นผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย. พร้อมด้วย กำลังพลในสังกัด จำนวน ๕๐ นาย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าด้วยพันธ์ูไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ณ ร้อย.ปคม.กรม ป.พล.นย. โดยมี ผบ.พล.นย. เป็นประธาน

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 

01

                            เมื่อ ๐๔๐๙๕๐ ก.พ.๖๓ คณะชมรมภริยา นย. เข้ามอบของขวัญ โดยมี น.อ.พลกิต  สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย.  น.อ.วิพัฒน์ศักดิ์  ปานรักษา รอง ผบ.กรม สน.ฯ (๑) ให้การต้อนรับ และรับมอบของขวัญ ณ ห้อง ผบ.กรม สน.พล.นย.

02

03

04

05

01

                                     เมื่อ ๐๕๑๐๐๐ ก.พ.๖๓ น.อ.นพดล  ฐิตวัฒนะสกุล รอง ผบ.พล.นย. และคณะกรรมการตรวจสอบการฝึกบุคคล/หน่วย ตามแบบการฝึกพระราชทาน รวมทั้งการท่องราชสวัสดิ์ โดยมี น.อ.พลกิต  สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ ณ สนามหน้า บก.กรม สน.พล.นย.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

                             เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.ปรารถนา  ทองศิริ รอง ผบ.ศฝ.นย. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพลแตรสัญญาณ ประเภทแตรเดี่ยว รุ่นที่ ๑ ประจำปี งป.๖๓ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย.

02

03

04

05

06

07

08

09

มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

หน่วยขึ้นตรง

001002003004005006

กิจการในความรับผิดชอบ

010203

ทหารนาวิกโยธิน

ฟังเพลง

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png