กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

1

                วันที่ ๗ มิ.ย.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.สมรภูมิ  จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และปัญหาข้อขัดข้อง ณ ศูนย์สุนัขจรจัดขององกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี น.อ.สุบรร  ดีนอก  ผบ.กรม สน.พล.นย./ผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ 

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png