กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

1

                   วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๕  น.อ.สุบรร  ดีนอก ผบ.กรม สน.ฯ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ผบ.นขต.กรม สน.ฯ และกำลังในสังกัดแถว  ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.วีระชัย  หลีค้า ผบ.พล.นย. ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย ประจำปี ๖๖ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม บก.กรม สน.ฯ ค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ ชลบุรี

2

3

4

5

6

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png