กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                     วันที่ ๕ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๑๓๐ กรม สน.พล.นย. โดย น.อ.แทน ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๑) ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม ทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน ผลัดที่ ๑ รุ่นปี ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ. จว.ชลบุรี

02

03

04

05

06

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png