สำนักงานกิจการสโมรสร
โทร. 038-334289 , 62519
อาคารอเนกประสงค์ นย.
เรือนสักประดู่
สโมสรประดู่คู่