ผบ.พล.นย. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และ ให้กำลังใจชุดช่างซ่อมบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์
วันที่ ๓ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐ ผบ.พล.นย. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
และ ให้กำลังใจชุดช่างซ่อมบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ โดยพัน.ซบร.กรม.สน.พล.นย. ให้บริการตรวจเช็คฯก่อนการเดินทาง
ช่วงเทศการสงกานต์ ให้กับข้าราชการและบุคคลทั่วไปฟรี ณ ลานวทินนา ตั้งแต่ วันที่ ๒ ถึง ๔ เม.ย.๖๑
01
02
03
04
05
06
07
Generated by iWebAlbum
loading