น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก พัน.พ.ฯ
๑๗ ม.ค.๖๑ น.อ.พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. ผู้แทน ผบ.กรม สน.พล.นย.และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก พัน.พ.ฯ
การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี งป.๖๑ โดยมี น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย., น.ต.ธาดา โพสาโพชน์
ผู้อำนวยการฝึกฯ ,น.ต.วีระ มโนหาญ รอง ผอ.หน่วยฝึกฯและหน่วยฝึกให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป พร้อมชมการสาธิต
การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในสนามและการลำเลียง-ส่งต่อผู้ป่วยเจ็บ ณ บริเวณพื้นที่ฝึก พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
018
019
020
021
Generated by iWebAlbum
loading