พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือพร้อมคณะเดินทางมา ตรวจราชการ กรม สน.พล.นย.
เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือพร้อมคณะเดินทางมา
ตรวจราชการ กรม สน.พล.นย. โดย มี น.อ.ทวี วงศ์วาน ผบ.กรม สน.ฯ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจ แบบพิเศษ
ตามสาขาต่างๆ และวินัยส่วนบุคคลที่ บก. กรม สน.พล.นย. ผลการตรวจอยู่ในระดับ ดี คะแนน ร้อยละ 87.81
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Generated by iWebAlbum
loading